Monday, September 26, 2016

~ Ingenting ~

Jag kände ingenting. Dörren hade smällt igen. Tårar hade fallit. Slag hade utlovats. Hot hade uttalats. Ting hade kastats. Hjärtan hade krossats.
När han gick tog han allt. Kvar fanns - ingenting.


No comments: